Pilebooks Internetbokhandel
Medicinsk internetbokhandel och vanlig bokhandel

Sök

Längst upp på sidan finns en sökmotor som kan användas för att presentera önskad information från butikens databas.

Med hjälp av sökmotorn kan du söka efter boktitel, författare, eller ISBN-nummer (anges utan streck). Det går också bra att söka på olika ämnen.

Sökningsresultatet visas som lista.

På sidans vänstra del finns ämnesrubrikerna "Medicin", "Kurslitteratur", "Mat & Dryck" och "Skönlitteratur". För respektive ämne finns underkategorier. Klicka på önskat ämne för att lista butikens alla böcker relaterade därtill.

Om du inte lyckas finna den bok du söker kan du skicka ett mail med förfrågan.