Pilebooks Internetbokhandel
Medicinsk internetbokhandel och vanlig bokhandel

Om oss

Pilebooks startades 2003 och finns som bokhandel endast på internet. Pilebooks har även ett separat bokförlag (Pilebooks Publishers) med medicin, samt vin och mat som särskilda intresseområden.

 

Företaget har det långsiktiga målet att bli störst och bäst på universitetslitteratur till bästa priser.

 

Eftersom mat och dryck är förutsättning för god levnadskultur hoppas vi kunna förse våra läsare med ett trevligt utbud, som säkert kommer att skapa inspiration att klara studierna också. Vi avser successivt utöka sortimentet av romaner, deckare och annan vardagslitteratur också.

 

För att pressa kostnaderna lägger vi ut logistiska tjänster och boktryck till leverantörer som är experter på sina respektive områden.

 

Pilebooks är ett svenskt och privatägt företag med bra ambitioner och ett önskemål om att göra det trevligt för våra kunder i internetbutiken. Inom företaget finns god kompetens kring författarskap, bokproduktion, datorer och IT-verksamhet, medicin samt logistik.

 

Om något går trögt i starten meddela oss gärna, men kom ihåg att vi vill hålla priserna nere för din skull som konsument.

 

Välkomna att handla hos oss till fördelaktiga priser!