Pilebooks Internetbokhandel
Medicinsk internetbokhandel och vanlig bokhandel

Kursböcker

Pilebooks Internetbokhandel tar gärna emot information, kurslistor, etc.

 

Kursombudet får gärna höra av sig för gruppbeställning. Vi ligger emellertid så pass lågt med våra priser, att det inte finns marginaler för några större prisjusteringar.

 

Vår intention är dock att kunna erbjuda bland de lägsta tänkbara priserna i Sverige. Vi har också för avsikt att kunna erbjuda dig ett komplett sortiment av kommande kursböcker. Skicka oss gärna mail om kommande behov, så att vi i god tid kan ta hem dessa produkter.