027368180X
Essential Mathematics for Economic Analysis  
Knut Sydsaeter, Peter Hammond 
725

0321290127
Microeconomics Update Edition plus MyEconLab  
Jeffrey M. Perloff 
779

9144039735
Makroekonomi - Teori, politik och institutioner  
Klas Fregert och Lars Jonung 
569

9144021283
Organisationsteori - Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv  
Mary Jo Hatch 
411

9147076925
Den nya affärsredovisningen  
Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin 
382

9147076909
Den nya affärsredovisningen - Lösningar  
Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin 
149

9144011512
Företags- och räkenskapsanalys  
Sigurd Hansson, Per Arvidson, Hans Lindquist 
185

9147075856
Den nya ekonomistyrningen  
Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén 
619

9147076119
Den nya ekonomistyrningen, Övningsbok  
Kullvén Håkan 
367

9173891606
Dansen kring guldkalven  
Björn Elmbrant 
272


Pilebooks Internetbokhandel, Box 22015, 250 22 HELSINGBORG
Tel 042-25 47 15  Fax 042-20 16 67
Hemsida: http://www.pilebooks.se E-post: info@pilebooks.se