9144188013
Exempelsamling i biomekanik  
Heijne-Wiktorin, Christina 
163

9144296010
Grundmotorik  
Bader-Johansson, Christina 
261

9144306814
Handens rehabilitering, volym 1  
Runnquist, Kerstin m.fl. 
312

9144377614
Handens rehabilitering, volym 2  
Runnquist, Kerstin m.fl. 
305

9144246412
Manipulationsbehandling vid rehabilitering av rörelseapparaten  
Lewit, Karel 
375

9144009836
Människan i arbetslivet  
Holmström, Eva m.fl. (red.) 
290

9144004575
Nacke och extremiteter  
Holmström, E - Moritz, U (red.) 
367

914439361X
Pediatrik för arbetsterapeuter och sjukgymnaster  
Lagerkvist, Bengt (red.) 
318

9144021119
Sjukgymnastik för barn och ungdom  
Beckung, E m.fl. 
269

9144394314
Sjukgymnastik i historisk belysning  
Holmström, Eva m.fl. (red.) 
219


Pilebooks Internetbokhandel, Box 22015, 250 22 HELSINGBORG
Tel 042-25 47 15  Fax 042-20 16 67
Hemsida: http://www.pilebooks.se E-post: info@pilebooks.se