9144039069
Äldres läkemedelsbehandling  
Annika Kragh, Tommy Eriksson, Arne Melander, Patrik Midlöv, Tommy Schöller 
252

9144607210
Geriatrik  
Dehlin, O - Rundgren, Å 
272

9144371217
Geriatrik i öppen vård  
Rundgren, Å - Dehlin, O 
357

9144492413
Geriatrisk medicin i klinisk praxis  
Hall, Michael R P m fl 
376

9144305818
Människans funktionella åldrande  
Rundgren, Åke 
301

9144016301
Åldrandets villkor  
Grimby, A - Grimby, G 
347

914402097X
Äldresjukvård  
Rundgren, Åke - Dehlin, Ove 
400


Pilebooks Internetbokhandel, Box 22015, 250 22 HELSINGBORG
Tel 042-25 47 15  Fax 042-20 16 67
Hemsida: http://www.pilebooks.se E-post: info@pilebooks.se