9144017197
A short course in biostatistics  
Hammar, Niklas - Persson, Gunnar 
227

9144016441
Att börja forska  
Ludvigsson, Jonas 
446

9144293119
Biostatistik för epidemiologer  
Ahlbom, Anders 
243

9144367619
Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård  
Hansagi, H - Allebeck, P 
205

9144250916
Ett helhetsperspektiv  
Roxendal, Gertrud 
248

9144006802
Evidensbaserad sjukvård  
Levi, Ragnar 
195

9144001703
Forskning  
DePoy, Elizabeth - Gitlin, Laura N 
481

9144004842
Forskningsetik  
Forsman, Birgitta 
210

9144611811
Försöksdjurskunskap  
Öbrink, K J - Waller, M 
423

9144497717
Grunderna i biostatistik  
Hammar, N - Persson, G 
229


Pilebooks Internetbokhandel, Box 22015, 250 22 HELSINGBORG
Tel 042-25 47 15  Fax 042-20 16 67
Hemsida: http://www.pilebooks.se E-post: info@pilebooks.se