9144034970
Sjukskrivningsboken  
Bengt Järvholm och Christer Olofsson 
332

9144031831
Administration av sjukhus  
Andrén-Sandberg, Åke (red.) 
265

9144042574
Adoption  
Lindblad, Frank 
261

9144347014
Att handleda läkare  
Lycke, Kirsten Hofgaard m.fl. 
174

9144027826
Delegering - Läkemedel - Ansvar  
Sjölenius, Bengt 
358

9144021550
Försäkringsmedicin  
Järvholm, B - Olofsson, C (red.) 
311

9144009593
Levande läkare  
Lindström, Ulf 
211

9144028954
Läkare lär när de arbetar - men hur?  
Faurfelt, K - Wichmann-Hansen, G 
171

9144024371
Läkaren som chef och ledare  
Westin, Jan 
273

9144009607
Läkarens Yrkeskunnande  
Josefson, Ingela 
195


Pilebooks Internetbokhandel, Box 22015, 250 22 HELSINGBORG
Tel 042-25 47 15  Fax 042-20 16 67
Hemsida: http://www.pilebooks.se E-post: info@pilebooks.se