9144023995
Arbets- och miljömedicin  
Edling, Christer m.fl. 
441

9147700025
Arbetsliv och hälsa 2004  
Gustafsson , Rolf Å (red); Ingvar Lundberg (red) 
300

9144023626
En introduktion till Folkhälsovetenskap  
Svanström, Leif 
216

914426271X
Epidemiologisk metodik  
Norell, Staffan 
219

9144334826
Forskningsetik i vård och medicin  
Nilstun, Tore 
216

9144022026
Gender and Social Inequities in Health  
Wamala, Sarah - Lynch, John (Eds.) 
283

9144031564
Global folkhälsa  
Werkö, Lars 
255

9144042086
Hälsa och sjukdom  
Brülde, B - Tengland, P-A 
429

914403492X
Hälsopromotion i arbetslivet  
Hanson, Anders 
392

9144041675
Maten och folksjukdomarna  
Lindeberg, Staffan 
375


Pilebooks Internetbokhandel, Box 22015, 250 22 HELSINGBORG
Tel 042-25 47 15  Fax 042-20 16 67
Hemsida: http://www.pilebooks.se E-post: info@pilebooks.se